Vitoria-Gasteiz, 2015eko urriaren 15a eta 16a #euskalsegur

Prentsa

Zure datu pertsonalen tratamendua

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Lege hori Garatzeko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuari jarraiki. Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak ematen badizkiguzu, webgune edo mezu elektroniko honetako formularioa zure borondatez betez eta bidalketa onartuz, baimena ematen diguzula datuak Área de Diseño e Información, SL enpresaren jabetzako fitxategi batean sartzeko.

Área de Diseño e Información, SL enpresak zorrotz betetzen du datu pertsonalak isilpean gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko betebeharra, eta xede horietarako bere gain hartzen ditu datuak aldatzea, galtzea edo baimenik gabe tratatu zein eskuratzea saihesteko behar diren neurri tekniko eta antolamendu- eta segurtasun-neurri guztiak.

Área de Diseño e Información, SL enpresak ez du bere gain inolako erantzukizunik hartuko baldin eta webgune honetako ERABILTZAILEEK beren borondatez eskainitako informazioa osatu gabea, gezurrezkoa edo irreala bada.

Área de Diseño e Información, SL enpresak bermatzen du datuak tratatuko dituela zurekin edo zuk ordezkatzen duzun erakundearekin zerbitzuei buruzko merkataritza- eta sustapen-harreman egokiak edukitzeko helburuarekin. Aurrekoa gorabehera, Lege Organiko horretan jasotako eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak balia ditzakezu, Área de Diseño e Información, SL enpresaren datuak babesteko arduradunari idazki bat bidaliz (helbidea: Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona) edo helbide elektroniko honen bitartez: euskalsegur@euskalsegur.com

© Copyright - EUSKALSEGUR 2015